Casa Monte Belo - Luksusvilla på standa i Brasil

I samarbeid med gode vener leiger vi ut drømmehuset i Natal.

Du finn oss på finn.no.

Frå norsk til portugisisk.

skjermbilde_2011_12_22_kl_10_47_57.png

Quinta Soria Moria Lda.

Står for drift av QSM i Portugal. Selskpet har tre fast tilsette og fire deltidsarbeidande.

Soria Moria 2010

2009 vart eit rekordår for Quinta Soria Moria

_dsc6329e.jpg

Aktiviteten i 2009 slo alle tidlegare rekordar for verksemda på Quinta Soria Moria i Portugal. Med 2666 gjestedøgn set vi ny omsetnadsrekord, med ei auke på over 40%.

Det er spesielt arrangementa og kundearrangementa, som står for auken.

Vi har i 2007 og 2008 gjennomført store ombyggingar for å tene eit meir "kresent" marked, noko vi no byrjar å sjå effekten av. I 2010 vil vi merke meir av den internasjonale finanskrisa og at publikum bestiller ferien sin på eit langt seinare tidspunkt.

Convex med feriesuksess

Ein suksess.

Ein suksess.

Sidan 2005 har Convex AS stått for drift av mellom anna Quinta Soria Moria i Portugal. Hotell og utleigeverksemda har gått over all forventning med fulle hus frå april til oktober i 2006, og så godt som heile sommarsesongen 2007 utseld. Året 2006 gav ny omsetnadsrekord. Vi vurderar difor å utvide våre tilbod til å omfatte utleige av nye terrasseleilegheiter, som skal oppførast lokalt.

Samstundes har Convex AS inngått intensjonsavtale med utbyggar om sal av eigedomar til den norske marknaden.
Dette vil bli nærare presentert til vinteren 2007.
 
Convex med feriesuksess
 
Ein suksess.
Sidan 2005 har Convex AS stått for drift av mellom anna Quinta Soria Moria i Portugal. Hotell og utleigeverksemda har gått over all forventning med fulle hus frå april til oktober i 2006, og så godt som heile sommarsesongen 2007 utseld. Året 2006 gav ny omsetnadsrekord. Vi vurderar difor å utvide våre tilbod til å omfatte utleige av nye terrasseleilegheiter, som skal oppførast lokalt.

Samstundes har Convex AS inngått intensjonsavtale med utbyggar om sal av eigedomar til den norske marknaden.
Dette vil bli nærare presentert til vinteren 2007.

Qinta Soria Moria - Portugal

Vi leiger ut og tilrettelegg opphald for privatpersonar og bedrifter ved Quinta Soria Moria i Algarve, Portugal.

www.qsm.as

Convex med feriesuksess
Ein suksess.
Ein suksess.

Sidan 2005 har Convex AS stått for drift av mellom anna Quinta Soria Moria i Portugal. Hotell og utleigeverksemda har gått over all forventning med fulle hus frå april til oktober i 2006, og så godt som heile sommarsesongen 2007 utseld. Året 2006 gav ny omsetnadsrekord. Vi vurderar difor å utvide våre tilbod til å omfatte utleige av nye terrasseleilegheiter, som skal oppførast lokalt.

Samstundes har Convex AS inngått intensjonsavtale med utbyggar om sal av eigedomar til den norske marknaden.
Dette vil bli nærare presentert til vinteren 2007.

Besøk frå Portugal
Dei 6 medlemane i "A Sociedade das Segundas-feiras" saman med Ulstein sin Ordførar.
Dei 6 medlemane i "A Sociedade das Segundas-feiras" saman med Ulstein sin Ordførar.

Samarbeidspartnarar i Convex AS si reiselivs satsing i Portugal var på ei vekes Noregs-besøk 14.- 21. mai.
Besøket var mellom anna innom bedriftene Rolls-Royce Marine AS og Ulstein Verft AS, i tillegg til interessante presentasjonar og samtalar ved advokat Jorge Moniz og ordførar Hannelore Måseide.

Det kalde været la ikkje noko dempar på besøket, sett vekk frå ein særs forfrosen fisketur på ope hav.

Besøket, som vart innleia i Oslo, vart avrunda med Geirangercruise og skiopplevingar i Valldal.
Gruppa gir på ulikt vis bidrag under avviklinga av Convex AS sine aktivitetar i Portugal. Selskapet er difor glad for å kunne være vertskap for ein positiv gjeng, der fire sett foten på norsk jord for første gong.