Takk

img_0289.jpg

Legg ein saman alle dei som har gleda seg med fado over alle dei fem festivalane, kan ein neppe kalle dette ein "nisje kultur".

Då må det same gjelde symfonikonsertar, teaterframsyningar osb. Faktum er at fadofestivalen trekkjer eit større publikum.

Likevel er det ikkje nok til at slike arrangement går i ballanse. Sjølv med gode sponsorar, eit beskjedent bidrag i frå det offentlege, og frivilljug innsats, er det eit underskot å dekkje.

Over dei fem festivalåra har dette vakse seg så stort at det ikkje er fornuftig å dra dette vidare. Det har vore fine opplevingar i møte mellom artistar og publikum.

Takk for det, og takk for oss.